Home / HABERLER / Ssk/Sgk Tüp Bebek Yardımı

Ssk/Sgk Tüp Bebek Yardımı

tup_bebek_yardimiTüp Bebek Tedavisi ilk olarak Şubat 2005 tarihinde getirilen düzenleme ile belirli şartlar getirilerek tedavi bedelleri ssk ( sgk ) tarafından ödeme kapsamı içine alınmıştı. Ekim 2008 tarihinde ise önceki belirtilen şartlara ilaveler ve değişiklikler yapılmıştı.  Tüp bebek sağlık kurulu raporu sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış resmi ve özel tüp bebek merkezleri’nde geçerlidir.


Tüp bebek sağlık kurulu raporu şartları

3 yıl resmi evli olmak,

Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış olmak,

Kadın yada erkeğin 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuk olmaması,

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına giriş yapılan 5 yıllık sürede 900 gün prim olması,

En az 5 yıl önce Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığına giriş yapmış olmak ( eğitim zamanında yapılan giriş sayılmamaktadır).

Son 90 gün aktif çalışıyor olmak.

Bayan daha önceden çalışıyor ise; mutlaka devletin kendisine ödediği bakım sürecini bitirip eşinin üstüne sağlık sigortasını aktarmalıdır.

Tıbbi Tanılar

Açıklanamayan infertilite ( 2 kez aşılama yapılması şarttır.)

Erkek faktörü (Azospermi, sperm sayısınız 20 milyon altında olması veya sperm hareketliliğinin %5 ve altında olması)

Tubal Faktör ( HSG ( rahim tüp filmi) de tüplerin kapalı olması ve laparoskopi yapıldıktan sonra 1 yıl gebelik elde edilememesi)

İleri evre Endometriozis ( laparoskopi sonrası 1 yıl gebelik elde edilememesi)

Polikistik over ( 2 kez FSH ile yapılan ovulasyon indiksiyonu sonrasında gebelik elde edilememesi)

Tüpbebek sağlık kurulu raporu düzenlemek için gerekli evraklar

2 adet bayan fotoğraf,

2 adet bayan nüfus cüzdanı fotokopi,

2 adet bayan sağlık karnesinin fotokopi,

Adres ve telefon bilgileri,

Tedavi esnasında kullanacağı ilaç reçetesi,

3 adet farklı tarihlerde düzenlenmiş sperm sayısını gösteren rapor,

2 adet evlilik cüzdanı fotokopisi ( ilk üç sayfa )

Erkek ve kadın için nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden alınmaktadır),

SSK ve Bağ- Kur çalışanları için hizmet dökümü belgesi( SGK internet sayfasında alınabilir ),

SSK çalışanları için yeni tarihli vizite belgesi ( 1 asıl 1fotokopi )

Emekli Sandığı çalışanları için hizmet süresi belgesi ( kendi kurumundan )

Yeşil kart sağlık güvencesi olan çiftlerde yukarıdaki belgeler ve 26 TL rapor ücret alınmaktadır.

Yeşil kart güvencesi olan çiftler sadece ilaç raporu hakkından yararlanmaktadırlar.

Rapor düzenleme nedeni erkek faktörü ise mutlaka erkeğin ürolog tarafından muayene ile görülmesi şarttır.

Tupbebek sağlık kurulu raporu hangi kurumlarca düzenlenir;

Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir.

Sağlık kurulu raporlarında, hastanın yaşı ve kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu ne kadar süre geçerlidir;

Düzenlenen tüp bebek sağlık kurulu raporu devletin ödediği katkı payı ve tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaçları karşılamaktadır. Tüp bebek raporu katkı payı için 1 yıl , ilaçlar için 1 ay geçerlidir.

Her bir tüp bebek tedavisi için düzenlenen ilaç raporunda toplam 3000 ünite gonadotropin bedeli ödenecektir.Tebliğ eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.

Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları

Tüp bebek tedavisi Tebliğ eki EK–9 sayılı listede belirtilen fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm – oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ile kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir. Birinci ve ikinci denemelerde en fazla birer yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıca ödenir.

Tüp bebek tedavi bedelleri, kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencelerine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın, kadının kurumunca karşılanmaktadır.

 

İlgili Makaleler

tup-bebek-dr-mehmet-koc-2

TÜP BEBEK SAYESİNDE 16 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Kerim – Sıdıka Kocatepe Ailesinin bebek hasreti tüp bebek sayesinde 16 yıl sonrasında sona erdi. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by themekiller.com